proces daguerrotypie (znaky příčinnosti 1.1)

galerie Fiducia, Ostrava, 2013