znaky příčinnosti

2009-2012

daguerrotypie

Všechny daguerrotypy tohoto souboru vznikly jako součást dizertační práce na katedře grafiky a vizuální komunikace na UMPRUM v Praze. Desky jsou finalizovány zlacením.