Bulletin Moravské galerie č.78/2018

Ondřej Přibyl: Paměť a tři příklady destrukce fotografického negativu

Text se zabývá problematikou degradace a destrukce fotografického negativu jako přijaté či záměrně koncipované součásti výsledného díla. Na základě příkladů prací Ondřeje Němce, Jana Záveského a Zhou Junshenga ilustruje možné postupy při interpretaci děl využívajících různé typy poškození negativů. Základním přístupem je metafora fotografie jakožto umělá paměť, poškození negativu se pak jeví jako svého druhu zapomínání či ztráta paměti. „Nelidská“ paměť fotografie se důsledkem destrukce může jevit lidštěji, výsledná fotografie díky záměrné i nezáměrné destrukci svého negativu získává významné nové kvality.

pdf